Jarní úklid bez námahy! Pořiďte si robotického pomocníka nyní se slevou až 30 %. Více zde.

23. srpna 2021

Obchodní podmínky soutěže pro fanoušky iRobot

Obchodní podmínky soutěže pro fanoušky iRobot. Zašli nám svůj příběh a my tě za to odměníme! 3 nejzajímavější příběhy vyhrají prémiový servis pro jejich roboty.

Společnost Certus Mercatus, s.r.o., IČ 27305571, se sídlem Praha 9, K Žižkovu 282/9, PSČ 199 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136164, tímto stanoví podmínky akce “Soutěž pro fanoušky iRobot“ (dále jen “soutěž”).

1. Cílem je odměnit 3 účastníky soutěže, kteří zašlou nejzajímavější příběh k tématu „Co dělám, když za mě uklízí iRobot.“ 3 autoři nejzajímavějších příběhů vyhrají „prémiový servis“ Ten spočívá v profesionálním vyčištění, diagnostice robota (iRobot) a výměně potřebných částí příslušenství. Toto příslušenství může obsahovat gumové kartáče, boční kartáček, filtr, či přední kolečko. 3 vybraní autoři nejzajímavějších příběhů získají kromě tohoto servisu i 15% slevu na další nákup v e-shopu https://www.irobot.cz/. Roboti budou do servisního střediska dopraveni na náklady distributora. Objednání svozu je skrze svozový formulář na webu https://www.irobot.cz/servis/#. Všichni účastníci soutěže (kromě 3 vybraných výherců) dostanou slevový kód pro další nákup v e-shopu https://www.irobot.cz v hodnotě slevy 10 %.

2. Pořadatelem a organizátorem akce je společnost Certus Mercatus, s.r.o., IČ 27305571, se sídlem Praha 9, K Žižkovu 282/9, PSČ 199 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136164 (dále jen “pořadatel akce” nebo “organizátor akce”).

Akce probíhá od 24. 8. 2021 do 27. 8. 2021.

3. Podmínkou účasti na akci:

a) Zaslání svého příběhu na téma „Co dělám, když za mě uklízí iRobot.“ Textový příběh musí být zaslán jako zpráva na facebookový profil https://www.facebook.com/irobot.cz/, nebo do mailu: soutez@mercatus.cz. Příběh musí být doručen do ukončení akce tj. 27.8.2021 23:59. Budou vybrány 3 nejzajímavější zaslané příběhy. Vybrání vítězů proběhne nejdéle 3. 8. 2021. Všichni budou kontaktováni na adresy, ze kterých příběh odešlou.

5. Akce se nesmí zúčastnit:

a) osoby v pracovněprávním vztahu k organizátorovi akce,

b) osoby blízké osobě v pracovněprávním vztahu k organizátorovi akce. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

c) osoby mladší 18 let,

d) osoby, které nejsou plně svéprávnými.

Fyzická osoba s trvalým pobytem mimo území České republiky se může akce zúčastnit, pokud má adresu pro doručování v České republice a splní podmínky akce.

6. Organizátor akce se zavazuje veškeré informace, které mu účastníci akce poskytnou pro účely akce, zálohovat, používat a zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob a v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). Získané osobní údaje budou použity k účasti na akci a pro účely zasílání obchodních sdělení. Vyplněním a odesláním e-mailu dává účastník organizátorovi akce výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, kterými jsou: jméno, příjmení, e-mail, telefonní/mobilní číslo, adresa (ulice, číslo domu, město, PSČ), datum narození. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné odvolat výlučně po doručení písemné žádosti organizátorovi akce na email info@irobot.cz Tato žádost musí obsahovat identifikační údaje, na které se souhlas se zpracováním osobních údajů váže, a datum, ke kterému se souhlas odvolává. Po obdržení žádosti účastníka na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů budou osobní údaje účastníka neprodleně zlikvidovány v souladu s GDPR. Organizátor akce odpovídá za bezpečnost osobních údajů a dodržování povinností podle GDPR v informačních systémech.
Účastí v této akci účastník akce souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.
Účastník akce si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty může kdykoliv odvolat formou písemné informace na emailové adrese pořadatele akce, coby správce osobních údajů nebo využitím odkazu pro zrušení zaslání obchodních sdělení, jež je s každým obchodním sdělením účastníkovi zasílán.
Pořadatel akce není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.
Účastí v této akci účastník akce souhlasí se zveřejněním zaslaného příběhu do soutěže na stránkách irobot.cz a prezentaci firmy iRobot na sociálních sítích.

Tyto podmínky akce nabývají platnosti a účinnosti dne 23.8.2021

V Praze, 23.8.2021

Případné dotazy nebo poptávky adresujte na organizátora akce:
Certus Mercatus s.r.o.
K Žižkovu 282/9
Praha 9
199 00
Email: info@irobot.cz
Infolinka: 245 001 740
Poučení o ochraně osobních údajů a možnosti odvolat souhlas, jakož i poučení o právech subjektu údajů, by mělo být uveřejněno na Vašich webových stránkách a odkaz na ně by měl být u zaškrtávacího políčka a zaslán účastníkovi akce na email, pakliže posíláte potvrzení o přijetí žádosti, pak s tímto potvrzením, jinak při zaslání prvního obchodního sdělení.